Липень 5, 2022 Звіти директора школиНовини

mova

Звіт

Виконання мовного законодавства України, ст.10 Конституції України

 

У закладі загальної середньої освіти  Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73 з поглибленим вивченням української мови, літератури та українознавства задовольняються освітні потреби громадян України щодо мови навчання.

У 2021/2022 навчальному році функціонує 18 класів з українською мовою навчання, в яких навчається 497 учнів. Згідно зі Статутом школи мовою навчання визначено українську.

Мережа українськомовного закладу освіти забезпечує відповідність культурним потребам та демографічному складу населення території обслуговування; для дослідження цього питання адміністрацією закладу освіти проводились бесіди з батьками та учнями.

Заклад освіти повністю забезпечено педагогами, які викладають українською мовою. Усього педагогічний склад – 41 особа, з них учителів української мови та літератури – 6. Учителі української мови надають консультації з мовних питань іншим учителям-предметникам у разі виникнення необхідності.

Знання державної мови вчителями враховуються під час атестації, що відображається у створених ними методичних матеріалах, на уроках, у спілкуванні.

Розподіл годин інваріантної та варіативної складових навчального плану відповідає державним стандартам для вивчення української мови і літератури, у тому числі курси за вибором. У закладі освіти традиційно викладається курс «Українознавство», на основі якого формується сучасний український громадянин. Українознавство ставить за мету цілісне достовірне знання про Україну і світове українство, українське світобачення у часі й просторі.

Ведення ділової документації закладу освіти здійснюється державною мовою.

Оформлення інтер’єру шкільних приміщень проводиться з використанням Державної символіки відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОНУ від 20.07.2004 № 601.

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст. 1, 6, 7), «Про загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), «Про засади державної мовної політики» (ст. 1, 20), з метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму школою здійснюється відповідна організаційна робота.

Українська мова є мовою повсякденного спілкування педагогічних працівників, учнів та їх батьків. Усі учасники освітнього процесу дотримуються єдиного мовного режиму як на уроках, так і в позаурочний час. Кількість учнів, які охоплені українською мовою навчання, становить 100%. Викладання базових дисциплін державною мовою здійснюється на належному рівні. Українською мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, наради, збори колективу, друкуються тексти оголошень і повідомлень, плакатів та шкільних газет. Шкільна документація ведеться відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти. Нормативно-правова документація упорядкована у відповідності до вимог (номенклатурна справа № 02.2-05)

У кожному навчальному кабінеті школи обладнано куточки державної символіки, завдяки яким виховується шанобливе ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів, присвячених національним святам. У класах оформлені куточки державної символіки та патріотичні стенди. Українські народні мотиви присутні в оформленні всіх кабінетів. Інформаційні куточки щодо підготовки учнів до ЗНО в усіх навчальних кабінетах оформлені державною мовою.

Шкільна бібліотека є осередком, навколо якого здійснюється робота щодо дотримання мовного законодавства: забезпечення літературою вчителів, різноманітними довідниками учнів школи. На її базі проводяться позакласні заходи, виставки дитячої творчості за тематикою, пов’язаною з народознавством. Бібліотека повністю забезпечує підручниками української мови та літератури, хрестоматіями та художніми текстами учнів школи.

Проводиться робота з педагогічним колективом щодо дотримання мовного режиму в школі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо застосування державної мови».

 

Законодавство про мову в Україні:

Конституція України (ст.10)

Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 (ст.7)

Указ Президента України “Про Концепцію державної мовної політики” від 15.02.2010

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)

Лист МОН “Щодо застосування державної мови в освітній галузі” від 01.02.2018

Європейська хартія регіональних мов і мов меншин

 

В. о. директора                                                                       Оксана Петрук

Виконання мовного законодавства України