Категорії Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання

Лютий 20, 2020 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, що встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

Критерii_оцiнювання_навчал_них_досягнен__реалiзуют_ся_в_нормах_оцiнок

iноземна_мова

iнформатика_

2 iсторiя

бiологiя

географiя

економиiка

зарубiжна_лiтература

математика

основи_здоров’я(1)

основи_здоров’я

правознавство(1)

правознавство

природознавство...

Читати далі...